XOÀI NON

XOÀI NON
.

Xoài non đang trĩu trên cành

Như trăng mùng tám còn xanh nõn nường

Có chàng quân tử mến thương

Thò tay định hái, vấn vương… lại dừng?
.

Khu đô thị Vịn Hòm 25/V/2021
Ngọc Tô 
.

Có thể là hình ảnh về đang đứng, cây, đường phố và đường


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan

Đối tác

Len dau trang
© Copyright © 2018 . All rights reserved