MỘT SỐ LOẠI XUỒNG HỢP KIM NHÔM THÔNG THƯỜNG DO CÔNG TY TNHH HỒNG AN SẢN XUẤT

MỘT SỐ LOẠI XUỒNG HỢP KIM NHÔM THÔNG THƯỜNG DO CÔNG TY TNHH HỒNG AN SẢN XUẤT

.

1-

XUỒNG HK NHÔM HA 370, CHỞ 4 NGƯỜI, LẮP MÁY TỪ 8 - 15CV

2-

XUỒNG HA 430, CHỞ 5 NGƯỜI, LẮP MÁY 15-30CV, CHỞ 5 NGƯỜI

3-

XUỒNG HA 430 LẮP ĐUÔI TÔM ĐẦU NỔ NGOÀI

4-

XUỒNG HA 450, NGANG 1.61M, LẮP MÁY 30-40CV, CHỞ 5 NGƯỜI

 

.5-

XUỒNG HA 450B, NGANG 1.7M, LẮP MÁY 30-40CV, CHỞ 6 NGƯỜI

6-

XUỒNG HA 620, LẮP MÁY 60-85CV, CHỞ 10 NGƯỜI

7-

XUỒNG HA 660, CHỞ 11 NGƯỜI, LẮP MÁY 85-115CV

8-

XUỒNG HA 750, LẮP MÁY TỪ 220-300CV, CHỞ 18 NGƯỜI

9-

XE CHỞ XUỒNG HA 660

.Mọi chi tiết liên hệ với phòng kinh doanh Công ty Hồng An, điện thoại 0225.3540007/324725 xin 201 hoặc Mob. 0938115666 (Thạc sỹ Tô Ngọc Cương)

Ảnh: TNA

 

 

 

 

Các tin liên quan

Đối tác

Len dau trang
0813245148
© Copyright © 2018 . All rights reserved