CHÙM TỨ TUYỆT - THÁNG 8-2019

Nguyễn Khôi

CHÙM TỨ TUYỆT - THÁNG 8-2019
         " Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
         Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư"
                           -----
*1- 
Trung - Mỹ chuyển sang "Chiến tranh tiền tệ"
"Made in China" tràn ngập tới sân sau
Huawei vượt iphone về doanh số
Donald Trump được nếm võ Tàu.
                              *
*2- 
Bãi Tư Chính của ta: tàu thuyền Hoa vây bủa
ASEAN yếu ớt  bật đôi lời
"Nắn gân Việt": Tập Cận Bình  hãy nhớ :
5-8-64 tàu Ma đốc phải lui...(1)
                              *
*3-
Năm đại hạn: nước Mekong còn 0,7 mét
Bão số 3 tắm mát cả 3 Miền
Trời phù hộ thương con dân Đại Việt
"Chặn đầu nguồn: "Đồng chí" chắc là điên ?!
                              *
*4- 
Mừng Sơn La bội thu Xoài, nhãn
Đặc sản Mường xuất sang Úc, Hoa Kỳ
Nhớ Bác Duẩn , ra ngắm hồ Thủy điện (2)
"Tầm nhìn xa" con cháu sáng Đường đi...
                              *
*5- 
Năm nay chắc Tháng Ngâu thừa mưa nắng
Ai "xá tội..." đốt nhang cho Trần Bắc Hà với 6 Phan ?
"Lò Bác Trọng" tạo niềm tin Chiến thắng
Hợp lòng Dân - ý Đảng... kiên cường!
------
(1) Sự kiện Hải quân ta đánh thắng trận đầu
khi Đế quốc Mỹ gây chiến ra Miền Bắc 2-5/8/1964
(2) Thời TBT Lê Duẩn : xây cầu Thăng Long, làm Thủy điện Hòa Bình- Dầu
khí Vũng Tàu, đánh sập bè lũ Polpot , đánh thắng quân Trung Cộng xâm
lược 2-1979.
               Hà Nội 7-8-2019

 
 

Các tin liên quan

Đối tác

Len dau trang
0813245148
© Copyright © 2018 . All rights reserved